طراحی نقشه و پلان
طراحی نقشه و پلان

شرح خدمات طراحی پلان معماری  (دکوراسیون داخلی) شرکت ارج :

در طراحی پلان معماری  کلیه امور مرتبط با معماری داخلی برای کاربری های ذیل انجام می پذیرد :

● طراحی پلان و نقشه مسکونی 

  ● تجاری   ● اداری   ● ویلا و فضای سبز   ● غرفه و نمایشگاه

لازم به ذکر است خدمات به صورت طراحی و اجرا و برای ساختمانها و ابنیه نوساز و قدیمی ساز ارائه می گردد .

روال شرکت ارج برای ارائه خدمات معماری داخلی در دو بخش طراحی و اجرا به شکل ذیل می باشد :

شرکت طراحی پلان و نقشه در مشهد

  • خدمات طراحی

1 –  تماس اولیه ، دریافت وقت قبلی برای حضور کارفرما در شرکت .

2 – حضور کارفرما در شرکت ، تشکیل جلسه معارفه و تبادل نظرات ، بازدید از نمونه کارها و ارائه مشاوره .

برای مشاوره بهینه بهتر است در صورت امکان کارفرما همراه خود پلان و یا مدارک مربوطه را به همراه داشته باشد ، حتی عکس و سایر مدارک از وضعیت موجود بسیار مفید می باشد .

3- بازدید از کار در صورت لزوم .

4 – درخواست کارفرما جهت دریافت خدمات ، اطلاع از قیمتها و انعقاد قرارداد طراحی که گاهی در جلسه اول و گاهی در جلسه دوم انجام می گیرد .

5 – ارسال تیم رولوه (یا برداشت پلان) برای برداشت دیجیتالی پلان به همراه تصویر برداری و عکاسی از موقعیت موجود (پروژه کارفرما) .

6 – دعوت از کارفرما جهت دریافت نظرات و پیشنهادات و نیازهای وی (قبل از شروع طراحی) و تبادل نظر روی پلانهای CAD و عکسهای وضعیت موجود که توسط تیم تخصصی رولوه تهیه گردیده است .

7 – پس از مدتی (زمان مکتوب در قرارداد) [بازبینی کارفرما از طرح 3D و سپس تایید آن ] .

8 – تبدیل طرح 3D به فایل CAD و ارائه دفترچه تخصصی طراحی که شامل طرح 3D و سه بعدی همراه با فاز دو همچنین نقشه های اجرایی می باشد . در نهایت تحویل دفترچه طراحی به کارفرما پیرو زمان مکتوب در قرارداد ، پایان مرحله طراحی .

طراحی را جدی بگیریم :

طراحی مهمترین فرآیند و اساسی ترین مرحله در معماری و یا دکوراسیون داخلی می باشد فرآیندی که روی تمامی پارامترها از جمله بودجه مشتری تأثیر شگرفی دارد ، طراحی ضمن اینکه می بایستی فرآیندی مهندسی ، ایدئولوژیک و زیبایی شناختی را در خود مستتر نماید بدون شک روی تمامی انتخابهای بعدی ، جلوگیری از دوباره کاری های مرسوم و بسیاری فاکتورهای دیگر تأثیرگذار می باشد پس طراحی را جدی بگیریم .

  • خدمات اجرایی

پس از پایان مرحله طراحی و final طراحی و امضای مشتری و تأیید دفترچه طراحی همچنین پس از انعقاد قرارداد اجرایی ، دفترچه طراحی و به خصوص فایلهای CAD به واحد اجرایی شرکت ارجاء داده می شود و طبق وضعیت اسناد و پلانها و محاسبات مربوطه اجرای پروژه آغاز میگردد ، در حین اجرا گزارش مراحل اجرایی تا زمان تحویل کلید به صورت مکتوب و تصویری به مشتری ارائه می گردد.

  • در بسیاری موارد جهت تسریع در امور بسیاری از قسمتها و عملیات مربوطه منجمله مراحل چوب ، MDF مولتی استایل ، شیشه ، استیل و … در کارگاه و به موازات مراحل دیگر که در پروژه در حال انجام می باشد پیش خواهد رفت. در اینجا نیز این امکان فقط با یک طراحی منسجم و حساب شده (در فاز 1 و 2) عملی میگردد .
  • در ساختمانهای نوساز قبل از شروع به دکوراسیون داخلی در صورتی که وضعیت موجود فضاها ، دیوارها و … دارای ایراداتی باشد ابتدا مرحله معماری داخلی و تغییرات احتمالی روی سازه ، تیغه چینی ها ، دیوارها و فضاهای مربوطه انجام میگیرد سپس و در پی آن عملیات دکوراسیون داخلی مطابق با طرح اجرایی انجام می پذیرد .
  • در ساختمانهای قدیمی ساز علاوه بر موارد فوق چکاب ساختمان (الکترونیکال ، مکانیکال و غیره …) در ابتدا انجام و سپس مراحل دیگر مطابق با طرح اجرایی انجام خواهد پذیرفت .

شرح خدمات طراحی پلان معماری  (دکوراسیون داخلی) شرکت ارج :

در طراحی پلان معماری  کلیه امور مرتبط با معماری داخلی برای کاربری های ذیل انجام می پذیرد :

● طراحی پلان و نقشه مسکونی 

 ● طراحی پلان و نقشه تجاری 

 ● طراحی پلان و نقشه اداری 

 ●طراحی پلان و نقشه ویلا و فضای سبز   

● طراحی پلان و نقشه غرفه و نمایشگاه

لازم به ذکر است خدمات به صورت طراحی و اجرا و برای ساختمانها و ابنیه نوساز و قدیمی ساز ارائه می گردد .

روال شرکت ارج برای ارائه خدمات معماری داخلی در دو بخش طراحی و اجرا به شکل ذیل می باشد :

  • خدمات طراحی

1 –  تماس اولیه ، دریافت وقت قبلی برای حضور کارفرما در شرکت .

2 – حضور کارفرما در شرکت ، تشکیل جلسه معارفه و تبادل نظرات ، بازدید از نمونه کارها و ارائه مشاوره .

برای مشاوره بهینه بهتر است در صورت امکان کارفرما همراه خود پلان و یا مدارک مربوطه را به همراه داشته باشد ، حتی عکس و سایر مدارک از وضعیت موجود بسیار مفید می باشد .

3- بازدید از کار در صورت لزوم .

4 – درخواست کارفرما جهت دریافت خدمات ، اطلاع از قیمتها و انعقاد قرارداد طراحی که گاهی در جلسه اول و گاهی در جلسه دوم انجام می گیرد .

5 – ارسال تیم رولوه (یا برداشت پلان) برای برداشت دیجیتالی پلان به همراه تصویر برداری و عکاسی از موقعیت موجود (پروژه کارفرما) .

6 – دعوت از کارفرما جهت دریافت نظرات و پیشنهادات و نیازهای وی (قبل از شروع طراحی) و تبادل نظر روی پلانهای CAD و عکسهای وضعیت موجود که توسط تیم تخصصی رولوه تهیه گردیده است .

7 – پس از مدتی (زمان مکتوب در قرارداد) [بازبینی کارفرما از طرح 3D و سپس تایید آن ] .

8 – تبدیل طرح 3D به فایل CAD و ارائه دفترچه تخصصی طراحی که شامل طرح 3D و سه بعدی همراه با فاز دو همچنین نقشه های اجرایی می باشد . در نهایت تحویل دفترچه طراحی به کارفرما پیرو زمان مکتوب در قرارداد ، پایان مرحله طراحی .

طراحی را جدی بگیریم :

طراحی مهمترین فرآیند و اساسی ترین مرحله در معماری و یا دکوراسیون داخلی می باشد فرآیندی که روی تمامی پارامترها از جمله بودجه مشتری تأثیر شگرفی دارد ، طراحی ضمن اینکه می بایستی فرآیندی مهندسی ، ایدئولوژیک و زیبایی شناختی را در خود مستتر نماید بدون شک روی تمامی انتخابهای بعدی ، جلوگیری از دوباره کاری های مرسوم و بسیاری فاکتورهای دیگر تأثیرگذار می باشد پس طراحی را جدی بگیریم .

  • خدمات اجرایی

پس از پایان مرحله طراحی و final طراحی و امضای مشتری و تأیید دفترچه طراحی همچنین پس از انعقاد قرارداد اجرایی ، دفترچه طراحی و به خصوص فایلهای CAD به واحد اجرایی شرکت ارجاء داده می شود و طبق وضعیت اسناد و پلانها و محاسبات مربوطه اجرای پروژه آغاز میگردد ، در حین اجرا گزارش مراحل اجرایی تا زمان تحویل کلید به صورت مکتوب و تصویری به مشتری ارائه می گردد.

  • در بسیاری موارد جهت تسریع در امور بسیاری از قسمتها و عملیات مربوطه منجمله مراحل چوب ، MDF مولتی استایل ، شیشه ، استیل و … در کارگاه و به موازات مراحل دیگر که در پروژه در حال انجام می باشد پیش خواهد رفت. در اینجا نیز این امکان فقط با یک طراحی منسجم و حساب شده (در فاز 1 و 2) عملی میگردد .
  • در ساختمانهای نوساز قبل از شروع به دکوراسیون داخلی در صورتی که وضعیت موجود فضاها ، دیوارها و … دارای ایراداتی باشد ابتدا مرحله معماری داخلی و تغییرات احتمالی روی سازه ، تیغه چینی ها ، دیوارها و فضاهای مربوطه انجام میگیرد سپس و در پی آن عملیات دکوراسیون داخلی مطابق با طرح اجرایی انجام می پذیرد .
  • در ساختمانهای قدیمی ساز علاوه بر موارد فوق چکاب ساختمان (الکترونیکال ، مکانیکال و غیره …) در ابتدا انجام و سپس مراحل دیگر مطابق با طرح اجرایی انجام خواهد پذیرفت .