• مشخصات پروژه: تک واحدی 150 متری ویلایی
  • کارفرما : آقای کاردان
  • نوع بنا: دو سال ساخت
 

در ادامه فیلم بعد از اجرا را مشاهده  می فرمایید که منطبق بر خواسته های کافرما انجام شده است.