طراحی داخلی پروژه دبستان دانشمند کوچولو در مشهد

کارفرما : مجموعه دانشمند کوچولو
فضای طراحی:

قسمت پیش دبستانی  شامل فضای مهارتی , اتاق آشپزی , اتاق قصه و نمایشنامه

کلاپ کودک شامل فضای کتابخانه – دی جی _ کافی شاپ

در مورد مدرسه دانشمندکوچولو بیشتر بدانیم:

محیط دانشمند کوچولو بر مبنای استراتژِی طراحی شده است, در این مکان امکانات خاصی را در نظر گرفته شده که کودک شما احساس امنیت و شادی کند زیرا  شادی و امنیت حق کودکان ماست.

در این مدرسه به رسالت انسان بودن و زندگی فکر می کنیم, اینکه کودکان ما در بستر فقط آموزش درسی قرار نگیرند و مهارت های زندگی را بیاموزند. در این راستا افرادی را در این مجموعه گرد هم آوردیم که آن ها هم با ما همدل هستند.

قسمت پیش دبستانی  شامل فضای مهارتی , اتاق آشپزی , اتاق قصه و نمایشنامه

طراحی داخلی پروژه دبستان دانشمند کوچولو در مشهد
طراحی داخلی پروژه دبستان دانشمند کوچولو در مشهد
طراحی داخلی پروژه دبستان دانشمند کوچولو در مشهد
طراحی داخلی پروژه دبستان دانشمند کوچولو در مشهد
طراحی داخلی پروژه دبستان دانشمند کوچولو در مشهد