کارفرما پروژه : طراحی نما آقای فرهت

لوکیشن : هاشمیه 48

متراژ : هر واحد 200 متر

سبک کلاسیک

طراحی و اجرای نما به سبک کلاسیک

مدت زمان طراحی 8 روز کاری

مدت زمان اجرای پروژه 2 ماه

طراحی نما 6 طبقه هاشمیه