پروژه طراحی و اجرای ساختمان پزشکان مغز و اعصاب در مشهد

مشخصات پروژه: ساختمان پزشکان در 3 طبقه و یک طبقه منهای یک

چشم انداز: هر طبقه با متراژ 130 متر و مختص گروه پزشکان مغز و اعصاب طراحی گردیده است.

موقعیت پروژه : خیابان کوهسنگی مشهد

در حال حاضر طراحی به اتمام رسیده و پروژه در مرحله اجرای طرح میباشد.

در تصاویر زیر میتوانید قسمتی از تصاویر طراحی شده پروژه را مشاهده نمایید.

طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد
طراحی و اجرای پروژه ساختمان پزشکان در مشهد

این پروژه در مرحله اجرایی می باشد که شما میتوانید قسمتی از روند اجرای پروژه را مشاهده نمایید: