کارفرما پروژه : طراحی ویلا آقای جنگی

لوکیشن : شاهنامه

متراژ : 1500 متر مربع

سبک مدرن

طراحی و اجرای نمای ویلا بصورت مدرن

مدت زمان طراحی 8 روز کاری

مدت زمان اجرای پروژه 14 ماه

طراحی ویلا در مشهد

طراحی ویلا مدرن در مشهد