طراحی پروژه تجاری زعفران سادین

کارفرما : شرکت زعفران و خشکبار سادین

طراحی نما  واحد فروشگاهی و مدیریتی این مجموعه به عهده شرکت معماری ارج بوده و متریال مورد استفاده نمای آجری سنتی  است که به اندازه انواع نماهای مدرن میان افراد مختلف به ویژه طرفداران معماری کلاسیک طرفدار دارد. با صنعتی شدن اغلب زندگی های امروزی، افراد تمایل بیشتری به معماری های کلاسیک و نوستالژیک یافته اند. در میان انواع نما های کلاسیک ، نمای آجر سنتی جایگاه متمایزی دارد.

 

طراجی شرکت زعفران سادین در مشهد  

طراجی شرکت زعفران سادین در مشهد 

طراحی پروژه تجاری زعفران سادین طراجی شرکت زعفران سادین در مشهد