پروژه بزرگ تجاری سرای لوازم خانگی حمید

پروژه بزرگ تجاری سرای لوازم خانگی حمید با مساحت 5000 متر واقع در بلوار توس مشهد در حال بهره برداری هست با کاربری شهر لوازم خانگی که یکی از بزرگترین مجموعه های ارائه لوازم خانه در مشهد است.

پروه بزرگ تجاری سرای حمید مشهد

شامل:

این فضا شامل 5000 متر جهت ارائه و فروش لوازم خانگی هست که بر اساس تفکیک وسایل طراحی شده است و قسمت دفتر اداری  و همچنین انبار و پارکینگ می باشد.

این پروژه همانند هوم لند اروپا طراحی شده است و دسترسی راحت برای مخاطب طراحی شده است .

گروه معماری ارج با رویکرد معماری پارامتریک این پروژه را طراحی و به اجرا رسانده است.

تصاویر طراحی کانسپ پروژه به علت اینکه سقف سوله است و طراحی اکسپوز مد نظر نبوده و بنا به درخواست کارفرما تمام ستون ها و خرک ها باید پوشش داده شود