پروژه تک واحدی فرهاد 12 کارفرما : خانم دکتر طاهری متراژ : 114 متر دوخواب