پروژه ده واحدی 90 متری فرامرز عباسی مشهد این پروژه بنا به در خواست کارفرما بصورت کلاسیک کار شده است و شامل 8 واحد 90 متری می باشد که از مراحل طراحی پلان و اخذ مجوز ها تا پایان کار و اجرای کامل توسط تیم مهندسی ارج انجام شده است.