پروژه مسکونی پامچال بلوار سجاد این پروژه به سبک مدرن در 3 واحد 195 متری طراحی و اجرا شده است شامل سه اتاق خواب سال ساخت 1399