پروژه ویلایی تریبلکس آقای نصرت االهی مشهد کارفرما آقای نصرت اللهی لوکیشین : مشهد – طرقبه متراژ : 220 متر واحد تریبلکس دارای فضاهای اختصاصی و طراحی مدرن