کارفرما پروژه : آقای سلمانیان  پروژه دوازده واحدی چالوس

  لوکیشن : چالوس جاده شهرک فروهر متراژ :هر طبقه 125 متر سبک مدرن فلت طراحی و اجرای  ساخت و فضای داخلی  پروژه