پروژه 6 واحدی مسکونی خیابان مهدی

پروژه 6 واحدی مسکونی خیابان مهدی واقع در بلوار فردوسی مشهد می باشد که پروژه در مرحله تاسیسات و زیرسازی ها می باشد که تمامی نقشه های فاز دو تاسیسات طراحی و به تاییدات ناظر تاسیسات رسیده است و در حال حاضر پروژه در دست اجراییات می باشد.

کارفرما: دکتر امینی

مشخصات:

6واحد

هرواحد 200 متر

کارفرما: دکتر امینی

مشخصات:

6واحد

هرواحد 200 متر

پلان تیپ

3 خواب

سبک مورد نظر کارفرما نئوکلاسیک و مدرن که واحد 5 کلاسیک و واحد 1 و 2 و3 و 4 و 6  مدرن طراحی شده اند.

پروژه در مرحله زیرسازی تاسیسات هست و مراحل طبق گانت چارت زمانی پیش می رود.

روند پروژه به این صورت است که ایتدا برداشت دیجیتال از پروژه توسط تیم رلوه شرکت معماری و بازسازی  ارج در مشهد انجام می شود و سپس طرح در نرم افزار های مربوطه طراحی و پیاده سازی میگردد و در این بین جلساتی با کارفرما گذاشته می شود که طرح منطبق بر سلایق کارفرما پیش برود و بعد از تاییدات نقشه و طرح ها مستقیم به واحد اجرایی شرکت ارجاع داده می شود.

در زیر عکس ها را می توانید مشاهده کنید:

پروژه 6 واحدی مسکونی خیابان مهدی| شرکت معماری و بازسازی داخلی در مشهد پروژه 6 واحدی مسکونی خیابان مهدی| شرکت معماری و بازسازی داخلی در مشهد پروژه 6 واحدی مسکونی خیابان مهدی| شرکت معماری و بازسازی داخلی در مشهد پروژه 6 واحدی مسکونی خیابان مهدی| شرکت معماری و بازسازی داخلی در مشهد

یک ویدئو از وضعیت موجود هم مشاهده فرمایید:

https://aparat.com/v/bsJjU

و طراحی های اولیه که برای واحد انجام شد:

پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی

 

 

پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی

 

 

پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی

 

 

پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی

 

 

پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی

 

پروژه طراحی داخلی شش واحدی مشهد خیابان مهدی

 

پروژه در دست اجرا می باشد و تا 2 ماه دیگر تصاویر اجرا شده نهایی بارگزاری میشود.