این پروژه شامل 6 واحد 200 متری می باشد دارای 3 اتاق خواب و آشپزخانه کثیف ، طرح کار بصورت نئو کلاسیک می باشد.