کارفرما پروژه : پروژه شش واحدی مسکونی دکتر صخره نورد

لوکیشن : بلوار سجاد مشهد متراژ :هر طبقه 250 متر سبک نئوکلاسیک طراحی و اجرای داخلی فضای مسکونی پروژه شش سقف بلوار سجاد خیابان یاسمن مدت زمان طراحی 9 روز کاری مدت زمان اجرای پروژه  3 ماه