پروژه 7 واحدی فلسطین 22 کارفرما : مهندس احمدیان هر طبقه 280 متر 3 خواب مستر و سبک مدرن و نئو کلاسیک در نما