متریال های مورد استفاده در نما

متریال های مناسب نما چیست؟

متریال های مناسب نما چیست؟   انواع متریال ساختمان، انتخاب متریال مناسب برای طراحی نما فاکتورهای مختلفی بهره می گیرد، از جمله مهمترین این فاکتورها می توان به زیبایی، مقاومت و هزینه برای تهیه و اجرای متریال مورد نظر در برمیگیرد، را شامل می شود. متریال های بسیار زیادی برای طراحی نمای ساختمان وجود دارند […]