شرکت ساختمانی ارج مشهد

ساخت ویلا در مشهد ( مدیریت ساخت)

ساخت ویلا در مشهد ( مدیریت ساخت) من زمینی برای ساخت ویلا دارم و به دنبال تیمی مهندسی هستم جهت اجرای دقیق و اجرای مهندسی چون معتقد هستم فقط یک فکر مهندسی می تواند پروژه من را جوری انجام دهد که به لحاظ کیفیت در بهترین حالت خود باشد و از لحاظ مدیریت بودجه و […]